Hatten är din

ジャンルそのほか
ランクD
MML作者Logue
出典元hatten.swf
楽器Mandorin
投稿日2007-01-27 (土) 13:43:59

MML

MML@v15l16o2erl8ec-d+erl16<brbr>drl8d<ab>drl16<ara8>f+rl8f+d+ef+rl16d+rd+8grl8gdf+gf+d4e16r16ec-d+erl16<brb8>grl8gdf+grl16drd8erl8ec-derl16<brb8>grl8gdf+grl16drd8erl8ec-derl16<brb8>drl8d<ab>d<ba4>c16r16c<gb>crl16<grg8>drl8d<a>ded<ba>d16r16d<ab>drl16<ara8>e4g4b4>e4<erl8ec-derl16<brb8>grl8gdf+grl16drd8erl8ec-derl16<brb8>drl8d<ab>d<ba4>c16r16c<gb>crl16<grg8>drl8d<ab>ed<ba>d16r16d<ab>dr<a16r16al4>egb>el8o1g>gdg<f+>f+d+f+<e>ec-e<e>ec-e<a>aea<g>gdg<f+>f+d+f+<f+>f+d+f+a16r16aegarl16ere8grl8gdf+grl16drd8crl8c<gb>crl16<grg8>drl8d<a>dedc-4d16r16d<ab>dr<a16r16al4>egb>e,v15>e.l8f+g4f+ef+g4a16b16a4gf+rf+4ga4gf+ga4b16b+16b4agr<b2.rab16b+16babab4rb4bb4aga4b4b2rb4bb4aga4b4agf+4rabag4egf+4gf+e2>d4d4f+4f+4gee2.r<bbbb4agbaa16b16b+b4.rrbbbb4agbaa16b16b+agf+4rabag4egf+4gf+e4.r>d4d4f+4f+4gee2.r<g4ggf+f+f+f+ee2.ra4aaggggf+f+2.,v15a.l8bb+4bab>c4d4.c<brb4>cd4cc-cd4e4.dcl1.rrrrrrrrrrrrr<g2rb2>c4l8c<ba2a4bag2rgagl4f+ef+g8f+8e2>ddf+f+g8e8e2.;

歌詞

Lalalala... Lalalala...

Åååååååhhh
Vinna kinky roligt
Vinna kinky roligt

Hatten är din, hatten är din
(Hatt-baby, hatt-baby)

Den hatten lever så roligt
Den hatten lever så roligt

Hatten är din, hatten är din
(Hatt-baby, hatt-baby)

Det här är förjävligt
Det tycker vi blir bögigt

Hatten är din, hatten är din
Hatten är din, hatten är din
(Hatt-baby, hatt-baby)

ひとこと

ついネタで。

いくら、国際仕様のwikiだからといって何も歌詞まで乗せることはないのでは?

コメント