#navi(../)
*凍ってしまった涙の湖 [#s751cb6b]
|SIZE(12):RIGHT:100|LEFT:360|c
|~ジャンル|ゲーム|
|~ランク|B|
|~MML作者|[[ベロニカ]]|
|~出典元|マビノギ|
|~楽器|Lute|
|~投稿日|&new{2007-05-04 (金) 22:27:31};|

*MML [#g242a82a]
#mabimml(凍ってしまった涙の湖,Lute){{
MML@<v10l1.rrrrrl8g+ab>cdeg+ae4d4v13<aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffggggggggaaaaaaaaaaaaaaaav11 aaaaaaaaaaaaaaaaffffffffeeeeefgeaaaaaaaaaaaaaaaaffffffafeeeeefgef4fff4a4e4reefg4f4ffffafe4eeefgee4reeeee>d<a4aaa>d<aeereaeaefefefel16defg+ l8aaaaaaaaaaaaaaaaffffffffeeeeefgeaaaaaaaaaaaaaaaaffffffafeeeeefgef4fff4a4e4reefg4f4ffffafe4eeefgee4reeeee>d<a4aaa>d<aeereeefeeeeeefgee4reefgee4.eefge,l16v10t128<eg+ab>eg+abg+abav15>d8c8<b1.l8>c<bebb2b>c4<a2ra4g4f2rfa4g2g4bb4de2.fera4babb1eara4b>cdr<b2r>c<ba2a4g4a1b2.d4dera1.r l4b2.e>c2<aga1r1>c2.<e>e2<aga1r2.el8a2rb>cf<b2.>l4ga2e<b>e1r2dc<a2bae1r1 l4b2.e>c2<aga1r1>c2.<e>e2<aga1r2.el8a2rb>cf<b2.>l4ga2e<b>e1r2dc<a2bal1eg+ab,v12l1ra&aa&aage&ea&a&a&aaba&arrrrrrrrrrrrrrrra&afea&afefg+a&aabeg+ab;
}}

*歌詞 [#fcf2fceb]
#code(){{

}}

*ひとこと [#sf928d9f]
ジャイアントの村・バレスの近くにあるダンジョン、パルー遺跡のBGMです。

*コメント [#p10b620f]
#comment

#keywords(Mabinogi,MML,楽譜,凍ってしまった涙の湖,マビノギ,)