#navi(../)
TITLE:Неделька
*一週間 [#se70f074]
|SIZE(12):RIGHT:100|LEFT:360|c
|~ジャンル|クラシック|
|~ランク|F|
|~MML作者|[[ベロニカ]]|
|~出典元|ロシア民謡|
|~楽器|リュート|
|~投稿日|&new{2007-05-07 (月) 01:05:49};|

*MML [#ye6348c5]
#mabimml(一週間,リュート){{
MML@t120l8o3v12rr<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<g>e<e>e<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<g>e<e>e<a>aaaaaaa<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<g>e<e>e<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<a>a<e>a<g>e<e>e<a>aaaa4.r,l8v15o4<a>ce4ede4ededc2ede4dcd4c<b>c<ba2a>ceeedeeededc2edeedcd4e4a2.<a>ce4ede4ededc2ede4dcd4c<b>c<ba2a>ceeedeeededc2edeedcd4e4a2.,;
}}
*歌詞 [#q1738ee4]
#code(){{
В воскресенье я на ярмарку ходила,
Веретен да кудельку купила…
-- Тюря, тюря, тюря, тюря, тюря, тюря-ря,
-- Тюря, тюря, тюря, тюря-ря!

В понедельник я банюшку топила,
А во вторник я в банюшку ходила…
-- Тюря, тюря, тюря, тюря, тюря, тюря-ря,
-- Тюря, тюря, тюря, тюря-ря!
}}

*ひとこと [#odad2ada]
ロシア民謡の「一週間」です。~
本来はリュート用に作ったんですが、シャリュモーで演奏しても結構いけます。

*コメント [#od5456ac]
#comment

#keywords(Mabinogi,MML,楽譜,一週間,ロシア民謡,)